Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje (2022-01-30)

1. Vasario 2 d. Bažnyčia švęs GrabnyčiasKristaus Paaukojimo šventę liturgijoje; pamaldos katedroje - 10 ir 18 val. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Kaip priimta nuo seno, Grabnyčių dieną pamaldose bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos žvakės – grabnyčios.

Grabnyčių žvakės tradiciškai buvo naudojamos uždegti prie mirusiojo ar gresiant mirties pavojui. Mat deganti pašventinta žvakė krikščioniui yra Kristaus pergalės prieš mirtį ir tamsą simbolis, išsklaidantis graudulį, neviltį, taip pat simbolizuoja krikščionį – šviečiantį gerais darbais, gyvenimu pagal Evangeliją.

 

2. Vasario 3 d. Bažnyčia minės šv. Blažiejų, vyskupą ir kankinį. Tą dieną pamaldose bus šventinamos Blažiejaus žvakės ir meldžiama šventojo užtarimo, ypač sveikatos, sergantiems gerklės ligomis; pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka.

 

3. Vasario 5 d. Bažnyčia liturgijoje minės šventąją kankinę Agotą. Kaip priimta nuo seno, tą dieną šventinami Agotos duona ir vanduo, kurie gali būti naudojami kaip priemonė prieš gaisrą, meldžiant šventosios užtarimo; pamaldos katedroje – 10 ir 18 val.