Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje – katedroje (2023-01-01)

​​​​​​

Sausio 4 d. (trečiadienį) 18 val. Kaišiadorių katedroje bus celebruojamos gedulinės šv. Mišios už mirusį popiežių Benediktą XVI. Jo Šventenybė Benediktas XVI mirė gruodžio 31 d. Vatikane – Romoje, bus laidojamas sausio 5 d. Kviečiame dalyvauti pamaldose. 

 

Sausio 6 d. (penktadienį) - Trijų Karalių šventė liturgijoje. Šv. Mišios katedroje - 10 ir 18 val. Kaip priimta nuo seno, per Tris Karalius bažnyčiose šventinama kreida (ši šventė, kai švenčiama ne sekmadienį, neprivaloma tikintiesiems).

 

Sausio 8 d. (sekmadienį) 10 val. Kaišiadorių katedroje šv. Mišias celebruos ir pamokslą sakys kunigas Zdzisław Kijas, vienuolis pranciškonas - konventualas, buvęs palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos relatorius (darbo baigiamosios fazės vadovas). Šis kunigas dirba Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane, redaguoja pasiekusias kongregaciją būsimų palaimintųjų bylas. Jis yra kilęs iš Lenkijos. Kviečiame dalyvauti pamaldose. 

 

Ateinantį sekmadienį – Kristaus Krikšto šventė liturgijoje. Tą dieną baigiasi liturginis Kalėdų laikas, nors kalėdinės giesmės Lietuvos bažnyčiose dar giedamos iki grabnyčių (vasario 2 d.).