Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje (2023-02-19)

Ateinantį trečiadienį - vasario 22 d. -  Pelenų diena. Šv. Mišios katedroje – 10 ir 18 val. (8:30 val. Šv. Mišių nebus), pamaldose tikintieji bus barstomi pašventintais pelenais.

 

Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas. Pasninkas - kai nevalgoma mėsos ir tik kartą per dieną sočiau prisivalgoma, o kitus kartus tik užkandama. Toks - fizinis kūno apmarinimas krikščionybėje savaime nėra tikslas, bet turi ugdyti dvasinį apsimarinimą, kai ko nors atsisakoma dėl aukštesnių - krikščioniškųjų vertybių.

 

Pelenų dieną prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Gavėnios laiku kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyks gavėnios penktadieniais – 17:30 val. ir sekmadieniais – 11:30 val., taip pat atlikti prieš-Velykinę išpažintį. Velykos šiemet - balandžio 9 d.