Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje – 2023-02-26

Dėl Gavėnios reikalavimų

Praėjusį trečiadienį - Pelenų dieną prasidėjo Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Gavėnios laiku parapijiečius kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyks kiekvieną gavėnios penktadienį - 17.30 val. ir sekmadienį - 11.30 val. bei atlikti prieš-velykinę išpažintį. Išpažinčių katedroje klausoma kiekvieną dieną pusę valandos prieš Mišias.

 

Dėl šv. Kazimiero šventės

Kovo 4 d. – ateinantį šeštadienį - Bažnyčia Lietuvoje švęs Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo liturginę - neprivaloma šventę; pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka.  1636 m. Bažnyčia šv. Kazimierą paskelbė lietuvių tautos užtarėju, o 1948 m. - Lietuvos jaunimo globėju.

 

Dėl maldų už lietuvius pasaulyje

Kovo 5 d. - ateinantį sekmadienį - Bažnyčia Lietuvoje, kaip kasmet, minės Maldos už Lietuvius pasaulyje dieną.

Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Kovo mėnuo pasirinktas neatsitiktinai minėti lietuvius Tėvynėje ir pasaulyje, nes kovo mėnesį švenčiama Lietuvių tautos (nacijos) globėjo šv. Kazimiero šventė.

 

Dėl paramos Ukrainos žmonėms

Nesiliaujant karui Ukrainoje, Lietuvos vyskupai skelbia naują pagalbos šiai broliškai šaliai akciją. Aukos Ukrainos žmonėms paremti visoje Lietuvoje bus renkamos pirmąjį Gavėnios sekmadienį - vasario 26 d. Prisidėti prie pagalbos akcijos galima ir kitais būdais:

- aukoti į specialią Lietuvos Caritas sąskaitą Ukrainai, žr. Lietuvos Caritas internetinėje svetainėje - www.caritas.lt;

- parama įvairiais daiktais ir maisto produktais; Kaišiadorių parapijiečius, kas aukos daiktais ir maisto produktais, prašome juos atnešti adresu – Birutės g. 9, vasario 27, 28 ir kovo 1 d. nuo 9 iki 18 val. ir prašome žiūrėti pridedamą pageidaujamų daiktų sąrašą.

Pagalbos Ukrainai akciją vykdo Lietuvos Caritas, o surinktos aukos ir daiktai, maisto produktai bus perduoti Ukrainos Caritui. Dėkojame visiems aukojantiems.