Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - katedroje (2023-03-19)

1. Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio ir Kaišiadorių vyskupijos globėjo, šventė liturgijoje šiemet perkeliama iš kovo 19 d. (4 gavėnios sekmadienio) į kovo 20 d. (pirmadienį). Pamaldos katedroje - šiokiadienių tvarka. Tą dieną kviečiame pasimelsti už vyskupiją - jos Globėjo šventės proga.

2. Kaip kasmet, per gavėnią, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius atgailai - atlikti metinę išpažintį. Katedroje išpažinčiai kviečiame ateinantį sekmadienį (kovo 26 d.), kur prieš Mišias vakare - nuo 17 iki 18 val. išpažinčių klausys svečiai kunigai. 

3. Kviečiame dalyvauti Pirmojo Kaišiadorių vyskupo Juozapo Kuktos 150-ųjų gimimo metinių paminėjimui skirtame renginyje, žr. plačiau (kvietimą) -https://www.facebook.com/events/115203571502940?ref=newsfeed