Skelbimai Kaišiadorių parapijos bažnyčioje – katedroje (2023-04-30)

 

Gegužės mėn. pirmąjį sekmadienį Lietuvoje minima Motinos diena. Motinos dieną – gegužės 7 d. - šv. Mišios katedroje bus švenčiamos aukotojų intencijomis už gyvąsias motinas. Už mirusias motinas šv. Mišios bus švenčiamos pirmadienį po Motinos dienos - gegužės 8 d., 8:30 val. ir 18 val., o 16:15 val. bus giedamas Rožinis už mirusiąsias. Kviečiame dalyvauti!  

Gegužės mėnesį Bažnyčia Lietuvoje kviečia į Gegužines pamaldas, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei. Gegužinės pamaldos katedroje - šiokiadieniais pusę valandos prieš Mišias vakare, o sekmadieniais – per sumos šv. Mišias - 12 val. Kviečiame dalyvauti!  

----

Gegužės mėnesio sekmadieniais taip pat kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir gegužinėse pamaldose kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškėje Guronyse - Rožinio slėpinių kelio koplyčioje. Pamaldų pradžia - 15:30 val.

Gegužės 1 d., liturgijoje minint Šv. Juozapą darbininką, šv. Mišios ir gegužinės pamaldos Guronių Šv. Juozapo koplyčioje bus švenčiamos 12 val.