Skelbimai katedroje - 2015-08-09

Dėl Žolinės atlaidų Pivašiūnuose ir katedroje...

Rugpjūčio 15 d. -  šeštadienį - Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kur nuo senų laikų garsėja užtarimu Švč. M. Marija Nuliūdusiųjų paguoda, prasidės didieji Žolinės atlaidai; jie tęsis iki rugpjūčio 22 d. – aštuonias dienas. Visas atlaidų tvarkaraštis paskelbtas bažnyčios skelbimų stende taip pat parapijos internetinėje svetainėje (žrpivasiunai.lt...) . Kviečiame dalyvauti!

 

Rugpjūčio 17 d. į atlaidus Pivašiūnuose Kaišiadorių parapijiečius kviečiame vykti autobusu - kaina 8 eurai, išvykstama 8 val.

 

Rugpjūčio 15 d. – per Žolinę - katedroje šv. Mišios – 10 ir 19 val.; prieš Mišias bus šventinami žolynai. Rugpjūčio 15 d. 12 val. katedroje sumos Mišių nebus – tuo metu kviečiame žiūrėti tiesioginę Mišių transliaciją iš Pivašiūnų per Lietuvos televiziją.

 

Dėl Dievo tarno Teofiliaus Matulionio minėjimo...

Rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių katedroje minėsime Dievo tarno Teofiliaus Matulionio mirties metines, melsime Viešpatį turėti jį altorių garbėje; šv. Mišios 19 val., prieš Mišias - 18 val. konferencija. Kviečiame dalyvauti.

 

 Klebonas