Skelbimai katedroje – 2021-04-18

 

1. Balandžio 23 d. Lietuvoje liturgijoje minimas Šventasis kankinys Jurgis, antrasis Lietuvos globėjas; pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka. 

 

2. Ateinantį sekmadienį (balandžio 25 d.) – maldos už dvasinius pašaukimus diena. Ta proga  Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už dvasininkiją ir pašaukimus kunigystei - Gerojo ganytojo tarnystei - kad Bažnyčia nestokotų gerų, pasišventusių šiai tarnystei asmenų, paskui kuriuos avys sektų - „klausytų jų balso“ - kaip sakoma Evangelijoje.

 

3. Ateinantį sekmadienį taip pat minima ir Gyvybės dienaŠio minėjimo Bažnyčioje tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas. Taip pat tą dieną kviečiama melstis intencija, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties bei ryžto savo gyvenimu skleisti gyvybės evangeliją.

 

4. Primename, kad kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis 1,2 procento valstybei sumokėto pajamų mokesčio gali paskirti savo nuožiūra, pavyzdžiui, savo parapijos Bažnyčios išlaikymui. Kaišiadorių parapija prašo prisidėti prie šios parapijos - jos priklausinių ir tarnautojų išlaikymo ir dėkoja už suteiktą paramą.

 

Kaišiadorių parapijos klebonas