SKELBIMAS 2016-03-25

Didįjį penktadienį Kristaus kančios pamaldose, Didįjį šeštadienį Velyknakčio pamaldose, taip pat Velykų iškilmės I dieną (sekmadienį) tikintieji galės įsigyti parapijos jaunimo paruoštas dovanėles; surinktos aukos už įsigytas dovanėles bus skirtos jaunimo kelionei į pasaulines Jaunimo dienas Krokuvoje, kurios vyks šių metų liepos mėnesį, taip pat vasaros stovyklos aktyviam parapijos jaunimui organizavimui. Net ir neįsigydami dovanėlės geros valios tikintieji gali jaunimo kelionę paremti pinigine auka. Dėkojame už Jūsų dosnumą.