Šv. Mišios už mirusį kunigą Alfonsą Bokerną

Gegužės 22 d. (pirmadienį), 18 val. katedroje bus švenčiamos šv. Mišios už kunigą Alfonsą Bokerną, mirusį gegužės mėn. Vokietijoje, daug pasitarnavusį Kaišiadorių vyskupijai. Nuo 1992 m. Kaišiadorių vyskupijoje jis lankėsi daugiau nei dvidešimt kartų. Rėmė Kaišiadorių vyskupijos Caritas veiklą, globos namus, katedroje finansavo naujų vargonų įrengimą ir kt., žr. plačiau - Naujienos (lcn.lt).

Šv. Mišias už mirusį kunigą celebruos Kaišiadorių vyskupai – ordinaras ir emeritas. Kviečiame dalyvauti.

Kaišiadorių vyskupijos kurija