ŠV. MIŠIŲ TRANSLIACIJOS IŠ KAIŠIADORIŲ KATEDROS, PIVAŠIŪNŲ IR KITŲ ŠVENTOVIŲ PER MARIJOS RADIJĄ

 

2024-07-07 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 6, 1-6. Homiliją sako kun. Gintas Rumševičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2024-06-30 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 5, 21 - 43. Homiliją sako kun. Augustinas Paulauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2024-06-23 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 1, 5 - 17. Homiliją sako kunigas Pranciškus Čivilis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2024-06-14 Penktadienis 12:00. Evnagelija pagal Matą 10, 28-33. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas. Gedulo ir vilties diena.

2024-06-09 Sekmadienis 18:00. Homiliją sako kun. Sigitas Jurkštas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2024-06-02 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 14, 12 - 16. 22 - 26. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Šv. Mišias aukos kunigas Mindaugas Grenda. 

2024-05-26 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 28, 16 - 20. Homiliją sako kun. Stasys Blinstrubis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2024-05-12 Sekmadienis 18:00.  Evangelija pagal Morkų 16, 15-20. Homiliją sako kun. Gintas Petkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2024-05-05 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 15, 9 - 17. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Šv. Mišias aukos kun. Ričardas Doveika.

2024-04-07 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 20, 19-31. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Homiliją sako kun. Jonas Sabaliauskas.

2024-03-23 Šeštadienis 12:00. Evangelija pagal Joną 11, 45 - 56. Homiliją sako vyskupas Saulius Bužauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Šv. Mišias aukoja vysk. Saulius Bužauskas ir vysk. Jonas Ivanauskas.

2024-03-19 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Matą 1, 16. 18–21. 24a. Homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Vyskupo Juozapo Matulaičio 60 metų kunigystės ir 35 metų vyskupystės sukaktis.

2024-03-15 Penktadienis 12:00. Evangelija pagal Joną 7, 1 - 2. 10. 25 - 30. Homiliją sako kunigas Robertas Rumšas.Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios

2024-02-15 Ketvirtadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 9, 22 - 25. Homiliją sako vysk. Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2024-01-15 Pirmadienis 12:00. Evangelija pagal Morkų, 2, 18-22. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2023-12-26 Antradienis 10:00. Evangelija pagal Matą 10, 17-22. Homiliją sako mons. Rimvydas Jurkevičius. Tranliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-12-20 Trečiadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1, 26 - 38. Homiliją sako Kiašiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Marijos radijo  Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios Kaune. 

2023-12-15 Penktadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 11, 16-19. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2023-11-05 Sekmadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 23, 1 - 12. Homiliją sako vysk. Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos. Kardinolui Sigitui Tamkevičiui sukanka 85m., ta proga dalyvaus ir sveikins Lietuvos vyskupai ir apaštalinis nuncijus – arkivyskupas dr. Petar Antun RAJIČ.

2023-10-15 Sekmadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 22, 1 - 14. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2023-10-01 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 21, 28-32. Homiliją sako kun. Vidmantas Balčaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-09-24 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 20, 1-16. Homiliją sako kun. Algimantas Gaidukevičius. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-09-17 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 18, 21 - 35. Homiliją sako kunigas Andžej Šuškevič. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus atsimainymo katedros.

2023-09-14 Ketvirtadienis 12:00. Evangelija pagal Joną 3, 13 - 17. Homiliją sako vysk. Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės.

2023-09-03 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 4, 16-30. Homiliją sako kun. Gintas Petkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-08-27 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 16, 13-20. Homiliją sako kun. Gintautas Jančiauskas.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-08-21 Pirmadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1, 39-56. Homiliją sako aišiadorių vyskupas emeritras Juozas Matulaitis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.

2023-08-20 Sekmadienis 18:00. Homiliją sako kun. Povilas Slaminis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-08-19 Šeštadienis 12:00. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai. Šv. Mišias aukoja kardinolas Sigitas Tamkevičius ir vyskupas Saulius Bužauskas.

2023-08-15 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1, 39 - 56. Homiliją sako vyskupas Arūnas Poniškaitis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.

 2023-08-13 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 14, 22 - 33. Homiliją sako kun. Ąžuolas Miliauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-07-23 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 13, 24 - 43. Homiliją sako kun. Vidmantas Balčaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. 

2023-07-16 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 13, 1 - 23. Homiliją sako kunigas Robertas Urbonavičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-07-09 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 11, 25-30. Homiliją sako kun. Nerijus Pipiras. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-07-02 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 10, 37-42. Homiliją sako kun. Gintas Rumševičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-06-25 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 10, 26 - 33. Homiliją sako kun. A. Toliatas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-06-22 Ketvirtadienis 12:00. Transliacija iš Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios. Pal. Teofiliaus Matulionio 150-osios gimimo metinės. Homiliją sako vysk. Jonas Ivanauskas.

2023-06-18 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 9, 36 -10,8. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Homiliją sako kun. Rolandas Bičkauskas.

2023-06-14 Trečiadienis 12:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Pal. Teofiliaus Matulionio 150 - osios gimimo metinės. Šv. Mišias aukoja Apaštalinis nuncijus – arkiv. dr. Petar Antun Rajič ir vysk. Jonas Ivanauskas.

2023-06-11 Sekmadienis 18:00.  Evangelija pagal Joną 6, 51-58. Homiliją sako kun. Dainius Lukonaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-06-04 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 3, 16-18. Homiliją sako kun. Vilius Sikorskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-05-28 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 20, 19 - 23. Homiliją sako kunigas Ričardas Doveika. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-05-21 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 28, 16 - 20. Homiliją sako mons. Augustinas Paulauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-05-15 Pirmadienis 12:00. Evangelija pagal Joną 15, 26-16, 4a. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Alytaus Gyvojo Rožinio draugijos diena.

2023-05-14 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 14, 15 - 21. Homiliją sako kunigas Algirdas Akelaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-05-07 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 14, 1 - 12. Homiliją sako kunigas Gabrielius Satkauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-04-30 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 10, 1 - 10. Homiliją sako kunigas Stasys Blinstrubis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-04-23 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 24, 13 - 35. Homiliją sako kunigas Virginijus Česnulevičius.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-04-16 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 20, 19 - 31. Homiliją sako kun. Robertas Rumšas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-04-13 Ketvirtadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 24, 35 - 48. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Šv. Mišias aukoja Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis

2023-04-10 Pirmadienis 10:00. Evangelija pagal Matą 28, 8 - 15. Homiliją sako mons. Rimvydas Jurkevicius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros

2023-04-02 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 26, 14 - 27, 66. Homiliją sako kun. Rimvydas Jurkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-03-26 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 11, 1 - 45. Homiliją sako kunigas Rolandas Bičkauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-03-19 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 9, 1 - 41. Homiliją sako kunigas Adam Adukovski. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-03-12 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 4, 5 - 42. Homiliją sako kun. Mozė Mitkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-03-05 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 17, 1 - 9. Homiliją sako kunigas Gintas Petkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-02-26 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 4, 1 - 11. Homiliją sako kun. Laurynas Visockas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-02-19 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 5, 38-48. Homiliją sako kunigas Marius Talutis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-02-15 Trečiadienis 12:00. Evangelija pagal Morkų 8, 22 - 26. Homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas.Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios

2023-02-12 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 5, 17 - 37. Homiliją sako kunigas Mindaugas Grenda. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-02-05 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 5, 13 - 16. Homiliją sako kun. Povilas Tekorius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-01-29 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 5, 1 - 12a. Homiliją sako vyskupas Juozapas Matulaitis.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-01-22 Sekmadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 4, 12-23. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Padėkos šv. Mišios už pirmąjį Kaišiadorių vysk. Juozapą Kuktą, minint gimimo 150 metines.

2023-01-15 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 1, 29 - 34. Homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2023-01-08 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 3, 13 - 17. Homiliją sako kun. Rolandas Bičkauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-12-25 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Evangelija pagal Joną 1, 1-18. Homiliją sako dekanas, kun. Rimvydas Jurevičius.

2022-12-18 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 1, 18-24. Homiliją sako kun. Mindaugas Grenda. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-12-15 Ketvirtadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 7, 24 - 30. Homiliją sako vyskupas Juozapas Matulaitis.Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2022-12-11 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 11, 2 - 11. Homiliją sako vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-12-04 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 3, 1 - 12. homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-11-27 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-11-20 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 23, 35 - 43. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-11-06 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 20, 27 - 38. Homiliją sako kun. Adam Adukowski. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-10-30 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 19, 1 - 10. Homiliją sako kunigas Leonas Klimas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-10-23 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 18, 9-14. Homiliją sako kun. Vytautas Kajokas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-10-16 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 18, 1 - 8. Homiliją sako kunigas Marius Talutis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-10-09 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 17, 11 - 19. Homiliją sako kun. Laurynas Visockas.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-10-02 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 17, 5 - 10. Homiliją sako kunigas Ramūnas Norkus. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-09-25 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija).

2022-09-18 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 16, 1 - 13. Homiliją sako Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-09-12 Pirmadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 7, 1 - 10. Homiliją sako vysk. Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės. Diedieji Švč. Mergelės Marijos atlaidai.

2022-09-04 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 14, 25 - 33. Homiliją sako kun. Algis Ananis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-08-28 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 14, 1. 7 - 14. Homiliją sako kun. Rokas Puzonas.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-08-22 Pirmadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1, 28-36. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos  Ėmimo į dangų bažnyčios. Žolinės atlaidai.

2022-08-21 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 13, 22 - 30. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-08-20 Šeštadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 23, 1 - 12. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Žolinės atlaidai. Šv. Mišias aukoja kard. S. Tamkevičius.

2022-08-19 Penktadienis 12:00. Evangelija pagal Joną 2, 1-11. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Žolinės atlaidai.

2022-08-16 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Matą 19, 23 - 30. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Žolinės atlaidai.

2022-08-14 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 12, 49 - 53. Homiliją sako apaštalinis nuncijus Lietuvoje, arkivyskupas dr. Petar Rajič. Transliacija iš  Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2022-07-31 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 12, 13 - 21. Homiliją sako kun. Vidmantas Balčaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-07-24 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 11, 1 - 13. Homiliją sako kun. Robertas Urbonavičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-07-17 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 10, 38 - 42. Homiliją sako kun. Nerijus Pipiras. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-07-10 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-07-03 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 10, 1 - 9. 10 - 12. 17 - 20. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-06-26 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 9, 51 - 62. Homiliją sako kun. A. Ananis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-06-19 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 9, 11b-17. Homiliją sako kun. Vilius Sikorskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-06-15 Trečiadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 9, 23-26. Homiliją sako kun Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2022-06-14 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Matą 10, 28-33. Homiliją sako Telšių vysk. Algirdas Jurevičius. Transliacija iš Kaišiadorių  Kristaus Atsimainymo katedros. Šv. Mišias aukos vysk. J. Ivanauskas.

2022-06-05 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 20, 19 - 23. Homiliją sako kun. Rimvydas Jurkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-05-29 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 24, 46 - 53. Homiliją sako kun. Saulius Bužauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-05-22 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 14, 23 - 29. Homiliją sako kunigas Andrius Alminas.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-05-15 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 13, 31 - 33a, 34 - 35. Homiliją sako mons. Augustinas Paulauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-05-08 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 10, 27 - 30. Homiliją sako kun. P. Slaminis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-05-04 Trečiadienis 12:00. Evangelija pagal Joną 6, 35-40. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras Rolandas Bičkauskas. Transliacija iš Videniškių Šv. Lauryno bažnyčios. Pal. Mykolo Giedraičio minėjimas.

2022-04-24 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 20, 19 - 31. Homiliją sako kun. R. Doveika. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-04-20 Trečiadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 24, 13-35. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės.

2022-04-15 Penktadienis 19:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus atsimainymo katedros. Didžiojo penktadienio Kristaus Kančios pamaldoms vadovavo vyskupas Jonas Ivanauskas. Homiliją sakė vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis.

2022-04-10 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 22, 14 - 23, 56. Homiliją sako mons. R. Jurkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-04-03 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 8, 1 - 11. Homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-03-27 Sekmadienis 18:00. vangelija pagal Luką 15, 1 - 3, 11 - 32. Homiliją sako kun. S. Blinstrubis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-03-20 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 13, 1 - 9. Homiliją sako kun. Algirdas Toliatas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-03-13 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 9, 28b-36. Homiliją sako kun. Rolandas Bičkauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-03-06 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 4, 1-13.Homiliją sako vysk. Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-02-27 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 6, 39-45. Homiliją sako kun. Mozė Mitkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-02-20 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 6, 27-38. Homiliją sako kun. Algis Vaickūnas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-02-15 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Joną 19, 25-27. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2022-02-13 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 6, 17. 20 - 26. Homiliją sako kunigas Mindaugas Grenda.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-02-06 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 5, 1 - 11. Homiliją sako kunigas Nerijus Pipiras. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-01-30 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 4, 21 - 30. Homiliją sako kunigas Laurynas Visockas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-01-23 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 1,1-4; 4, 14-21. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2022-01-16 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 2, 1-12. Homiliją sako kun. Algis Ananis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

 2022-01-09 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 3, 15 - 16. 21 - 22. Homiliją sako vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

 2022-01-02 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 1, 1 - 18. Homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-12-26 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 2, 41-52. Homiliją sako kun. Rimvydas Jurkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-12-19 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 1, 39-45. Homiliją sako kun. Augustinas Paulauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-12-15 Trečiadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 7, 19-23. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Megelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2021-12-05 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 3, 1 - 6. Homiliją sako kun. Mindaugas Grenda. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-11-28 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 21, 25-28. 34-36. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-11-07 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 12, 38-44. Homiliją sako Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-10-24 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 10, 46 - 52. Homiliją sako kunigas Adam Adukovskij. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-10-17 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 10, 35-45. Homiliją sako kun. Valdemar Širvisnki. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-10-15 Penktadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 12, 1 - 7. Homiliją sako vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2021-10-10 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 10, 17 - 30. Homiliją sako kunigas Gabrielius Satkauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-10-03 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 10, 2-16. Homiliją sako kun. Stasys Kazėnas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-09-26 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 9, 38-43. 45. 47-48. Homiliją sako kun. Raimundas Kazaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

 2021-09-19 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 9, 30 - 37. Homiliją sako kunigas Andžej Šuškevič. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-09-09 Ketvirtadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 2, 41-52. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštės.

2021-09-05 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 7, 31 - 37. Homiliją sako kunigas Gintas Petlkevičius.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-08-29 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 7, 1-8a. 14-15. 21-23. Homiliją sako vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-08-22 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 6, 60-69. Homiliją sako kun. Kęstutis Smilgevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-08-21 Šeštadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 23, 1 - 12.Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Žolinės atlaidai. Šv. Mišias aukos vysk. emer. J. Matulaitis

 2021-08-20 Penktadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1, 39-56. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Žolinės atlaidai. Šv. Mišias aukos vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

2021-08-18 Trečiadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 20, 1 - 16. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Žolinės atlaidai. Šv. Mišias aukos kardinolas S. Tamkevičius ir vyskupas J. Ivanauskas.

2021-08-15 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 1, 39 - 56.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-08-15 Sekmadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1, 39 - 56. Homiliją sako vyskupas Algirdas Jurevičius. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Žolinės atlaidai.

2021-08-01 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 6, 24-35. Homiliją sako kun. Rimvydas Jurkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-07-25 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 6, 1-15. Homiliją sako kun. Robertas Urbonavičus. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-07-18 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 6, 30-34. Homiliją sako kun. Gintas Rumševičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-07-11 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 6, 7 - 13. Homiliją sako kunigas Algis Ananis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-07-04 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 6, 1 - 6. Homiliją sako kunigas Nerijus Pipiras.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-06-27 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 5, 21 - 43. Homiliją sako kunigas Algirdas Akelaitis.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-06-20 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 4, 35-40. Homiliją sako kun. Povilas Tekorius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-06-15 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Matą 5, 43 - 48. Homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

 2021-06-14 Pirmadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 5, 38 - 42. Homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-06-13 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 4, 26 - 34. Homiliją sako kunigas Marius Talutis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-06-06 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 14, 12-26. Homiliją sako kun. Saulius Bužauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-05-30 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Mątą 28, 26 - 20. Homiliją sako kunigas Andrius Alminas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-05-23 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 15, 26 - 27; 16, 12 - 15. Homiliją sako kunigas Gintas Petkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-05-16 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 16, 15 - 20. Homiliją sako kunigas Laurynas Visockas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-05-09 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 15, 9 - 17. Homiliją sako kunigas Vilius Sikorskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-05-04 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Matą 11, 25-30. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Vydeniškių Šv. Lauryno bažnyčios. Pal. Mykolo Giedraičio minėjimas.

2021-05-02 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 15, 1-8. Homiliją sako kun. Mykolas Sotničenko. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-04-25 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 10, 11 - 18. Homiliją sako kun. Jonas Sabaliauskas.  Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-04-18 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 24, 35-48. Homiliją sako kun. Rimantas Kaunietis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-04-15 Ketvirtadienis 12:00. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Evangelija pagal Joną 3, 31-36. Homiliją sako kun. Gediminas Tamošiūnas.

2021-04-11 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 20, 19 - 31. Homiliją sako kunigas Adam Adukowski. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-04-02 Penktadienis 19:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Didžiojo penktadienio Kristaus Kančios pamaldoms vadovaus vyskupas Jonas Ivanauskas.

2021-03-28 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 15, 1-38. Homiliją sako kun. Povilas Tekorius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-03-21 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 12, 20-33. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-03-19 Penktadienis 10:00. Evangelija pagal Matą 1, 16. 18-21. 24a. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2021-03-14 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 3, 14-21. Homiliją sako kun. Algirdas Akelaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-02-28 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 9, 2-10. Homiliją sako kun. Vidmantas Balčaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

 2021-02-21 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 1, 12-15. Homiliją sako kun. Marius Talutis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-02-15 Pirmadienis 12:00. Evangelija pagal Morkų 8, 11 - 13. Homiliją sako vyskupas Juozas Matulaitis.Transliacija iš Pivašiūnų Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2021-02-07 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 1, 29-39. Homiliją sako mons. Rolandas Bičkauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2021-01-31 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Mk 1, 21-28. Homiliją sako mons. Rimvydas Jurkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-01-28 Ketvirtadienis 19:00. Evangelija pagal Morkų 4, 26-34. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Šv. Mišias aukoja vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

2021-01-24 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 1, 14-20. Homiliją sako kun. Mindaugas Grenda. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-01-17 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 1, 35-42. Homiliją sako kun. Tadas Piktelis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2021-01-15 Penktadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 2, 15-19. Homiliją sako Kaišiadorių vysk. emeritas Juzoas Matulaitis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos  Ėmimo į dangų bažnyčios.

2021-01-10 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 1, 7-11. Homiliją sako kun. Gediminas Tamošiūnas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2021-01-03 Sekmadienis 18:00. Evangelija paga; Joną 1, 1-18. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-12-15 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Matą 21, 28-32. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2020-12-13 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 1, 6 - 8. 19 - 28. Homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2020-12-06 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 1, 1-8. Homiliją sako kun. Gediminas Tamošiūnas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-11-29 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Morkų 13, 33 - 37. Homiliją sako Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2020-11-22 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 25, 31 - 46. Homiliją sako kunigas Rolandas Bičkauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-11-08 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 25, 1-13. Homiliją sako kun. Vidmantas Balčaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2020-11-01 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 5, 1-12a. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-10-25 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 22, 34-40. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-10-18 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Matą 22, 15 - 21. Homiliją sako kunigas Andrius Alminas.

2020-10-11 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 22, 1-10. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-10-04 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Matą 21, 33 - 43. Homiliją sako kunigas Jonas Dalinevičius.

2020-09-27 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 21, 28-32. Homiliją sako kun. Gabrielius Satkauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-09-20 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Matą 20, 1 - 16a. Homiliją sako kunigas Algis Ananis.

2020-09-06 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 18, 15-20. Homiliją sako kun. Saulius Bužauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-08-30 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 16, 21-27. Homiliją sako kun. Jonas Sabaliauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-08-23 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą  16, 13-20. Homiliją sako kun. Laurynas Visockas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2020-08-23 Sekmadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 16, 13-20. Homiliją sako J. Em. kard. Audrys Juozas Bačkis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus jubiliejus.

2020-08-22 Šeštadienis 12:00. Evangelija pagal Luką. Homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.

2020-08-20 Ketvirtadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1, 39-56. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.

2020-08-19 Trečiadienis 12:00. Transliacija iš Pivašiūnų Švč Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Dideieji Žolinės atlaidai. Evangelija pagal Matą 20, 1 - 16. Homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas.

2020-08-16 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Matą 15, 21 - 28. Homiliją sako kunigas Povilas Narijauskas.

2020-08-15 Šeštadienis 12:00. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai. Evangelija pagal Luką 1, 39 - 56. Homiliją sako Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

2020-07-26 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 13, 44-52. Homiliją sako kun. Povilas Tekorius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-07-19 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Matą 13, 24-43. Homiliją sako kun.Gediminas Tamošiūnas. 

2020-07-12 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 13, 1-9. Homiliją sako kun. Algis Ananis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-07-05 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 11, 25-30. Homiliją sako kun. Marius Talutis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-06-28 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Matą 10, 37 - 42. Homiliją sako kunigas Valdemar Širvinski.

2020-06-24 Trečiadienis 11:00. Transliacija iš Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos. Šv. Jono Krikštytojo iškilmėje vyks naujojo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingresas. Evangelija pagal Luką 1, 57 - 66. 80. Homiliją sako Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

2020-06-21 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 10, 26–31. Homiliją sako kun. Algirdas Akelaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-06-15 Pirmadienis 12:00. Evangelija pagal Joną 19, 25-27. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

Šv. Mišios iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Tiesioginė transliacija per LRT Plius (2020-06-21)

2020-06-14 Sekmadienis 12:00. Evangelija pagal Joną 6, 51-58. Homiliją sako J. Em. kard. Sigitas Tamkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Šv. Mišias aukoja kardinolas S. Tamkevičius.

2020-06-07 Sekmadienis 18:00. Evanelija pagal Joną 3, 16-18. Homiliją sako kun. Mykolas Sotničenka. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-05-31 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Joną 20, 19 - 23. Homiliją sako kunigas Kęstutis Smilgevičius.

2020-05-24 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 28, 16-20. Homiliją sako kun. Gintas Jančauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-05-17 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 14, 15-21. Homiliją sako kun. Vilius Sikorskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2020-05-15 Penktadienis 12:00. Evangelija pagal Joną 2, 1-11. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2020-05-10 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Joną 14, 1 - 12. Homiliją sako kunigas Algirdas Akelaitis.

2020-05-04 Pirmadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 11, 25-30. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Videniškių šv. Lauryno bažnyčios. Pal. Mykolo Giedraičio paminėjimas.

2020-05-03 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Joną 10, 1 - 10. Homiliją sako kunigas Adam Adukovski.

2020-04-26 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 24, 13-35. Homiliją sako mons. Augustinas Paulauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

 2020-04-19 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Evangelija pagal Joną 20, 19 - 31. Homiliją sako diakonas Gintas Petkevičius.

2020-04-10 Penktadienis 19:00. Evangelija pagal Joną 18, 1- 19, 42. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių  Kristaus Atsimainymo katedros.

2020-04-05 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Evangelija pagal Matą 26, 14 - 27, 66. Homiliją sako kunigas Gediminas Tamošiūnas.

 2020-04-02 Ketvirtadienis 19:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Evangelija pagal Joną 8, 51-59. Homiliją sako vyskupas Jonas Ivanauskas.

2020-03-29 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 11, 1-45. Homiliją sako kun. Nerijus Pipiras. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2020-03-22 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Joną 9, 1-41. Homiliją sako kunigas Robertas Urbonavičius.

2020-03-19 Ketvirtadienis 19:00. Evangelija pagal Matą 1, 16.18 - 21. 24a. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2020-03-15 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 4, 5-42. Homiliją sako kun. Virginijus Birijotas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-03-08 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 17, 1-9. Homiliją sako kun. Rytis Baltrušaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-03-01 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 4, 1-11. Homiliją sako diakonas Gintas Petkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-02-23 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Matą 5, 38-48. Homiliją sako Kauno apaštalinis administratorius Algirdas Jurevičius.

2020-02-16 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 5, 17-37. Homiliją sako kun. Mozė Mitkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-02-09 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 5, 13-16. Homiliją sako kun. Povilas Tekorius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-02-02 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 2, 22-40. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis.

2020-01-26 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Matą 4, 12-23. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas.

2020-01-19 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 1, 29-34. Homiliją sako kun. Jonas Sabaliauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-01-15 Trečiadienis 12:00. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Evangelija pagal Morkų 1, 29-39. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

2020-01-12 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 3, 13-17. Homiliją sako kun. Aurimas Karusevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-01-05 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 1, 1-18. Homiliją sako kun. Zdzisław Józef Kijas OFM Conv. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2020-01-01 Trečiadienis 10:00. Evangelija pagal Luką 2, 16-21. Homiliją sako kun. Gediminas Tamošiūnas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos šventė.

2019-12-29 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 2, 13-15. 19-23. Homiliją sako kun. Mozė Mitkevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-12-15 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 11, 2-11. Homiliją sako kun. Dainius Jančiauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-12-08 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Matą 3, 1-12. Homiliją sako kun. Rokas Puzonas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2019-12-01 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Matą 24, 37-44. Homiliją sako kunigas Gintaras Blužas.

2019-11-24 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 23, 35-43. Homiliją sako kun. Kęstutis Dvareckas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-11-17 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 5, 9-14. Homiliją sako kunigas Marius Talutis.

2019-11-10 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 20, 27-38. Homiliją sako Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.

2019-11-03 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 19, 1-10. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2019-10-27 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 18, 9-14. Homiliją sako kunigas Vilius Sikorskas.

2019-10-26 Šeštadienis 12:00.Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Gyvojo Rožinio draugijos padėkos šventė. Evangelija pagal Luką 13, 1-9. Homiliją sako kunigas Marius Talutis.

2019-10-20 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 18, 1-8. Homiliją sako kun. Augustinas Paulauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2019-10-15 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Luką 11, 37-41. Homiliją sako kun. Marius Talutis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2019-10-13 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 17, 11-19. Homiliją sako kun. Gabrielius Satkauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2019-10-06 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką17, 5-10. Homiliją sakė kun. Rimantas Baltrušaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2019-10-01 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Luką 9, 51-56. Homiliją sako Kauno apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, kur prasideda Ypatingasis misijų mėnuo.

2019-09-29 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagla Luką 16, 19-31 .Homiliją sako kun. Gediminas Tamošiūnas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2019-09-22 Sekmadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 16, 1-13. Homiliją sako kunigas Nerijus Pipiras.

2019-09-15 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 15, 1-32. Homiliją sako kun. Rolandas Bičkauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, Palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-09-01 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 14, 1. 7-14. Homiliją sako kun. Saulius Rumšas. Sekmadienio vakarai su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2019-08-25 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 13, 22-30. Homiliją sako kunigas Mykolas Sotničenka.

2019-08-22 Ketvirtadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1, 26-38. Homiliją sako kun. Rolandas Bičkauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai. 

2019-08-21 Trečiadienis 12:00. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai. Evangelija pagal Matą 20, 1-16. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

2019-08-20 Antradienis 12:00. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai. Evangelija pagal Matą 19, 23-30. Homiliją sako kunigas Rolandas Bičkauskas.

2019-08-19 Pirmadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 11, 27-28. Homiliją sako kun. Algirdas Akelaitis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.

2019-08-18 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 12, 49-53. Homiliją sako Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-08-18 Sekmadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 12, 49-53. Homiliją sako kun. Marius Talutis. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.

2019-08-11 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 12, 32-48. Honiliją sako kunigas Algis Ananis.

2019-08-04 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 12, 13-21. Homiliją sako kunigas Rolandas Bičkauskas.

2019-07-28 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 11, 1-13. Homiliją sako kun. Renaldas Šumbrauskis. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-07-21 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 10, 38-42. Homiliją sako kun. Laurynas Visockas. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-07-14 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 10, 25-37. Homiliją sako kunigas Vidmantas Balčaitis.

2019-07-07 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 10, 1-9. 10-12. 17-20. Homiliją sako kunigas Rimantas Baltrušaitis.

2019-07-01 Pirmadienis 19:00. Evangelija pagal Luką. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.Transliacija iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos. Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų išvakarės.

2019-06-30 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 9, 51-62. Homiliją sako kun. Tadas Piktelis. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2019-06-23 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 9, 11-17. Homiliją sako Žiežmarių klebonas Rokas Puzinas.Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. 

2019-06-22 Šeštadienis 12:00. Evangelija pagal Matą. Homiliją sako Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Transliacija iš Videniškių Šv. Lauryno bažnyčios. Padėkos už garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju iškilmė.

2019-06-16 Sekmadienis 12:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas. Evangelija pagal Joną 16, 12-15. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

2019-06-14 Penktadienis 12:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas. Gedulo ir Vilties diena. Evangelija pagal Matą 5, 27-32. Homiliją sako Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.

2019-06-09 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Joną 20, 19-23. Homiliją sakė kunigas Kęstutis Genys.

2019-06-08 Šeštadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 11, 25-30. Homiliją sako kard. Angelo Becciu. Verčia Kastantas Lukėnas. Transliacija iš Krokuvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos. Padėkos šv. Mišios už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Mišias aukos Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kard. Angelo Becciu.

2019-06-02 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.  Evangelija pagal Luką 24, 46-53. Homiliją sako kunigas Povilas Tekorius.

2019-05-26 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Joną 17, 20-26. Homiliją sako kunigas Vilius Sikorskas.

2019-05-19 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 31-33a. 34-35. Homiliją sako kun. Povilas Slaminis. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-05-15 Trečiadienis 12:00. Evangelija pagal Joną 12, 44-50. Homiliją sako kun. Gediminas Tamošiūnas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2019-05-12 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 10, 27-30. Homiliją sako kun. Nerijus Pipiras. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-05-05 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Joną 21, 1-19. Homiliją sako kunigas Saulius Rumšas.

2019-04-28 Sekmadienis 10:00. Evangelija pagal Joną 20, 19-31. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras J. E. Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2019-04-23 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Joną 20, 11-18. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės. Dievo Gailestingumo savaitė.

2019-04-22 Pirmadienis 10:00. Evangelija pagal Matą 28, 8-15. Homiliją sako kun. Gediminas Tamošiūnas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Velykų antroji diena.

2019-04-14 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 22, 14-23. 56. Homiliją sako kunigas Mozė Mitkevičius.

2019-04-07 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Joną 8, 1-11. Homiliją sako monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-03-31 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 15, 1-3, 11-32. Homiliją sako Marijos radijo programų direktorius kun. Povilas Narijauskas. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-03-24 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 13, 1-9. Homiliją sako kunigas Wojciech Gorlicki.

2019-03-17 Sekmadienis 18:00.  Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 9, 28b-36. Homiliją sako Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kunigas Evaldas Vitulskis.

2019-03-15 Penktadienis 12:00. Evangelija pagal Matą 5, 20-26. Homiliją sako kun. Robertas Rumšas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

2019-03-10 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 4, 1-13. Homiliją sako Vilniaus kunigų seminarijos rektorius Andžej Šuškevič. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-03-10 Sekmadienis 10:00. Evangelija pagal Luką 4, 1-13. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2019-03-03 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 6, 39-45. Homiliją sako kunigas Augustinas Paulauskas.

2019-02-24 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 6, 27-38. Homiliją sako Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.

2019-02-17 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 6, 17. 20-26. Homiliją sako kunigas Gediminas Tamošiūnas.

2019-02-10 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 5, 1-11. Homiliją sako Kauno kunigų seminarijos rektorius Ramūnas Norkus. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-02-10 Sekmadienis 10:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Švenčiama pal. Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio sukaktis. Evangelija pagal Luką 5, 1-11. Homiliją sako Kiašiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

2019-02-03 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 4, 21-30. Homiliją sako kunigas Mindaugas Šlaustas.

2019-01-27 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 1, 1-4; 4, 14-21. Homiliją sako kunigas Mindaugas Grenda.

2019-01-27 Sekmadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1, 1-4; 4, 14-21. Homiliąj sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos.

2019-01-15 Antradienis 12:00. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Evangelija pagal Morkų 1, 21b-28. Homiliją sako vyskupas Juozapas Matulaitis.

 2019-01-13 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 3, 15-16, 21-22. Homiliją sako mons. Rimvydas Jurkevičius. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2019-01-06 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Matą 2, 1-12. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

2019-01-01 Antradienis 10:00. Evangelija pagal Luką 2, 16-21. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2018-12-30 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką. Homiliją sako kunigas Algis Ananis. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2018-12-23 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios. Evangelija pagal Luką 1, 39-45. Homiliją sako kunigas Gediminas Mieldažis.

2018-12-16 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 3, 10-18. Homiliją sako kun. Tadas Piktelis. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, palaimintojo kankinio Teofiliaus koplyčios.

2018-12-09 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Evangelija pagal Luką 3, 1-6. Homiliją sako kunigas Alfonsas Kelmelis.

2018-12-02 Sekmadienis 18:00. Evangelija pagal Luką 21, 25-36. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

2018-10-27 Šeštadienis 12:00.  Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Padėkos Šv. Mišios už pal. Teofiliaus Matuliono pirmąsias beatifikacijos metines. Evangelija pagal Luką 13, 1-9. Homiliją sako Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.

2018-08-22 Trečiadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1, 39-56. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.

2018-08-21 Antradienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1, 39-56. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.

2018-08-19 Sekmadienis 15:00. Evangelija pagal Joną 6, 51-59. Homiliją sako Kauno vyskupas metropilitas Lionginas Virbalas. Transliacija iš Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos. Vysk. Algirdo Jurevičiaus konsekracija.

2018-08-18 Šeštadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 2, 39-56. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.

2018-08-17 Penktadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 2, 39-56. Homiliją sako kun. Gediminas Tamošiūnas. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.

2018-08-15 Trečiadienis 12:00. Evangelija pagal Luką 1,39-56. Homiliją sako vyskupas nominantas Algirdas Jurevičius. Transliacija iš Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Didieji Žolinės atlaidai.

2018-08-05 Sekmadienis 12:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Tituliniai atlaidai. Evangelija pagal Joną 6, 24-35. Homiliją sako kunigas Povilas Narijauskas.

2018-06-17 Sekmadienis 18:00. Tiesioginė transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Pirmųjų Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinių iškilmė. Meldžiamės už Lietuvos šeimas, vaikus ir jaunimą. Mišių aukai vadovavo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, homiliją sako Elektrėnų vikaras, kunigas Laurynas Visockas. Evangelija pagal Morkų 4,26-34. 

2018-06-17 Sekmadienis 12:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Pirmųjų Teofiliaus beatifikacijos metinių iškilmė. Evangelija pagal Matą. Homiliją sako apaštališkasis nuncijus Lietuvoje Pedro Lopez Quintana.

2018-06-16 Šeštadienis 12:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Pal. Teofiliaus Matuliono liturginis minėjimas. Evangelija pagal Matą. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

2018-06-15 Penktadienis 12:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Pal. Teofiliaus Matuliono liturginis minėjimas. Evangelija pagal Matą. Homiliją sako kunigas monsinjoras Vytautas Grigaravičius.

2018-06-14 Ketvirtadienis 12:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Pal. Teofiliaus Matuliono liturginis minėjimas. Evangelija pagal Matą 10, 28-33. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

2018-05-13 Sekmadienis 10:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Evangelija pagal Morkų 16, 15-20. Homiliją sako kun. Mindaugas Grenda.

2018-04-02 Pirmadienis 10:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Viešpaties Prisikėlimas. Velykų Antroji diena. Evangelija pagal Matą 28, 8-15. Homiliją sako vysk. Jonas Ivanauskas.

2018-03-29 Ketvirtadienis 18:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Didysis Ketvirtadienis. Paskutinės Vakarienės Mišios. Evangelija pagal Joną 13, 1-15. Homiliją sako kunigas monsinjoras Algirdas Jurevičius.

2018-03-11 Sekmadienis 10:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Evangelija pagal Joną 3, 14-21. Homiliją sako monsinjoras Algirdas Jurevičius.

2018-02-18 Sekmadienis 10:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Evangelija pagal Mk 1, 12-15. Homiliją sako vysk. Jonas Ivanauskas.

2018-01-28 Sekmadienis 10:00. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Evangelija pagal Morkų 1, 21-28. Homiliją sako kunigas, vyskupijos kurijos kancleris Gediminas Tamošiūnas.