Tikėjimo pagrindai

    

    Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapijoje nuo rudens vyko „Tikėjimo pagrindų“ užsiėmimai, kurie skirti pagilinti savo žinias ir geriau susipažinti su Katalikų Bažnyčios tikėjimu. Katalikų bažnyčia siekia, kad jos nariai labiau suvoktų savo krikščioniškąjį pašaukimą, stengiasi kuo suprantamesnėmis formomis perteikti religinio gyvenimo pagrindus. Bendrus tikėjimo principus vaikams perteikia mokykloje mokytojas per tikybos pamokas, o užsiėmimų parapijoje tikslas – padėti krikščioniui pasiruošti sakramentams ir sąmoningam tikėjimo gyvenimui.

    Tėveliai, kurie atvedė savo vaikus į parapiją ruoštis Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, patys tuo pat metu leidosi į tikėjimo gilinimą ir pažinimą „Tikėjimo pagrindų“ programoje. Ši programa pritaikyta krikščionims, beieškantiems Dievo savo gyvenime ir norintiems praturtinti tikėjimo žinias. Nežinantieji, kaip vyksta šie užsiėmimai, buvo nustebinti. Mat kai kalbame apie kažkokią programą, paprastai įsivaizduojame paskaitas ar mokymus, iš kurių galime semtis žinių, šiuo atveju apie tikėjimą. Be abejo, programa atsako į pagrindinius klausimus apie tikėjimą: kas yra Jėzus, kodėl jis mirė ir t.t. Tačiau kurso esmė yra ne tiek žinios, kiek mėginimas sau atsakyti, o ką aš darau su tomis žiniomis? Kokią įtaką jos daro mano gyvenime? Todėl svariausia šios programos dalis yra nebe mokymas, o diskusija, kurį vyksta po to, grupelėmis, ir per kurią kiekvienas gali laisvai išreikšti savo nuomonę, kelti klausimus. Galų gale gali pats geriau suprasti, kuo jis tiki.

    „Tikėjimo pagrindų“ užsiėmimus organizavo kunigas Mindaugas Grenda, o jam talkino būrys savanorių, kurie kas kartą laukė dalyvių pasitikdami su karštos arbatos puodeliu, liudydami savo tikėjimą, bei kviesdami diskutuoti grupelėse. Susitikimai prasidėjo 2019 m. spalio 9 dieną ir tęsėsi iki 2020 m. sausio 15 dienos. Jie vyko Sielovados centre vieną kartą per savaitę ir trukdavo apie 1,5 valandos. Susitikimus pradėdavom malda, po to giesme, klausydavomės lektorių paskaitų arba žiūrėdavome video medžiagą, vėliau susiskirstę į grupeles diskutuodavome išdėstytą temą, kas kam buvo įdomu ar neaišku, kalbėjome apie gyvenimišką patirtį ir baigdavome susitikimą malda. Susitikimuose dalyvavo apie 60 žmonių. Mus aplankė lektoriai: teolog. dr. Artūras Lukaševičius, kun. Marius Talutis, kun. Mozė Mitkevičius, kun. prof. teolog. dr. Andrius Narbekovas, kun. Algirdas Akelaitis. Ypatingai kursų dalyvius sujaudino sutuoktinių pora iš Vievio - Asta ir Mindaugas Stoškai, kurie atvažiavo paliudyti savo tikėjimo.

    Paskutinis susitikimas vyko Kaišiadorių katedroje Palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje. Į šį susitikimą buvo atvažiavęs vienas pagrindinių šios programos rengėjų – dr. Artūras Lukaševičius. Jis paskaitė trumpą paskaitėlę tėvams, po kurios sekė Šv. Mišios už tėvelius, jų vaikus, bei 16 savanorių komandą, talkinusią vykdant šią programą.

    Pagrindinis šios programos įkvėpėjas ir palaikytojas – kun. Mindaugas Grenda, kuris visuomet rasdavo taiklius žodžius prabilti į tėvelių širdis, taip pat stiprinti ir vienyti tarnaujančius žmones. Pasak savanorių Ritos Pankienės ir Juditos Bernatonienės: „Tai buvo pirmas bandymas, kuomet tėvelių buvo prašoma dalyvauti programoje priverstiniu būdu. Iš pradžių nebuvo lengva, sulaukėme daug pasipriešinimo iš vaikų tėvelių: kodėl jie turi lankyti „Tikėjimo pagrindų“ užsiėmimus, tačiau bandėme šildyti žmones, atsižvelgiant į jų poreikius – buvo pradėti kviesti „gyvi“ lektoriai, kurių žmonėms klausytis įdomiau, nei žiūrėti video įrašus. Kursai nebuvo privalomi, tiesiog kvietėme tėvelius, kurių vaikai ruošiasi Pirmai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, kad jie galėtų savo vaikams atsakyti į kai kuriuos tikėjimo klausimus, kad vaikai matytų, jog tėvams irgi svarbu, ką jie mokosi, kad ruošiasi susitikimui su Jėzumi. Vėliau taip susidraugavome, kad ir skirtis buvo sunku. Pateikus atsiliepimų anketą paaiškėjo, kad ši programa tėveliams buvo naudinga, jie daugiau sužinojo apie katalikišką tikėjimą, taip pat apie ruošimo sakramentams svarbą.“

    Kursams pasibaigus visi dalyviai gavo po pažymėjimą, kuris liudija, kad išklausėme „Tikėjimo pagrindų“ programą. Šie kursai gali būti puiki proga atrasti, kad tikras tikėjimas nėra lyg gerai išmokta pamoka, o iš tiesų atitinka tiesos, nuoširdumo, nuoseklumo reikalavimus. Kad tie reikalavimai yra svarbūs kriterijai norint įvertinti savo tikėjimą. Taip pat kursai leidžia suprasti, kad įgyti daugiau žinių apie savo tikėjimą nereiškia apsunkinti savo sąžinę naujomis taisyklėmis, bet atvirkščiai, kuo daugiau supratimo turėsime apie tikėjimo tiesas, tuo laisviau galime juose susiorientuoti.

    Š. m. vasario 19 dieną Sielovados centre susitikome su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku. Įsiminė jo pasakyti žodžiai: „Dievas žmogaus nepalieka niekada, net tada, kai žmogus palieka Dievą“. Iki šių metų gegužės mėnesio Pirmosios Šv. Komunijos ir Sutvirtinimų sakramentų šventimo dar bus du panašūs susitikimai.

    Esame dėkingi kursą organizavusiems asmenims ir palaikiusiems savanoriams, kurie savo atėjimu dovanojo bendrystės džiaugsmą, bei kiekvienam, kuris lydėjo savo malda.

Tebūna jums pagal jūsų tikėjimą“ (Evangelija pagal Matą 9 skyrius 29 eilutė)


Skaistės Paškevičiūtės, besiruošiančios Pirmajai Šv. Komunijai tėveliai

Žydronė ir Arūnas Paškevičiai

 

Nuotraukas galima pamatyti čia:

TIKĖJIMO PAGRINDAI. TIKĖJIMAS - ŽMOGAUS ATSAKAS DIEVUI. ARTŪRO LUKAŠEVIČIAUS PASKAITA (2019-12-04)

TIKĖJIMO PAGRINDAI. KUNIGO MOZĖS PASKAITA APIE ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ (2019-11-07)