Verbos - maldų už jaunimą dieną (2017)

Atsiliepdami į 1985 metais šv. Jono Pauliaus II kvietimą kasmet Verbų sekmadienį melstis už jaunimą, šia proga, ypatingai prašome pasimelsti už jaunuolius, kurie ruošiasi Lietuvos jaunimo dienoms - šių metų birželio 23-25 d. Vilniuje.

Visus jaunuolius kviečiame jungtis į pasiruošimo grupeles prie parapijos ir vykti į Lietuvos jaunimo dienas, kurios šiemet Kaišiadorių vyskupijai ir visai Lietuvai bus išskirtinės. Jų metu bus skelbiamas palaimintuoju kankinys arkivyskupas Teofilius Matulionis, kurio palaikai ilsisi Kaišiadorių vyskupijoje - katedroje. Tikinčiuosius taip pat prašome kasdien maldose prisiminti jaunimą, besiruošiantį Lietuvos jaunimo dienoms, kad susirinkęs švęsti savo tikėjimo šventę, būtų paliesti ir perkeisti Dievo meilės.

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras