Visų šventųjų ir Vėlinių pamaldos Kaišiadorių katedroje (2019)

1. Lapkričio 1 d. - Visų šventųjų liturginė iškilmė privaloma katalikams. Šv. Mišios katedroje - 10, 12 ir gedulinės 18 val. - už mirusiuosius aukotojų intencija.

 Lapkričio 1 d. Šv. Mišios už mirusiuosius (dar) bus švenčiamos ir Kaišiadorių kapinėse – 15 val., po Mišių – Vėlinių procesija (kapų šventinimas).

 

2. Lapkričio 2 d. – Vėlines – mirusiųjų minėjimo (liturgijoje) diena. Šv. Mišios katedroje už mirusiuosius – 10, 12 ir 18 val.

 

- Aukas už mirusiuosius – vardines galima palikti zakristijoje arba paaukoti į specialią aukų skrynią – Vėlinių aštuondienio pamaldose.

- Vėlinių aštuondienyje tikintieji, jei dalyvauja Mišiose už mirusius ir priima šv. Komuniją, pamaldžiai aplankę kapines – ten pasimeldę, gali pelnyti atlaidus mirusiesiems.

 

 Klebonas