Vysk. Algirdas Jurevičius kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos kunigams (2024-01-17)

2024 m. sausio 17 d. Kaišiadoryse vyko kasmėnesiniai vyskupijos kunigų pastoracinio formavimo užsiėmimai. Kaišiadorių vyskupo kvietimu, pagrindinį pranešimą pristatė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Prelegentas pasidalino Sinodinio kelio įžvalgomis ir asmenine patirtimi, parsivežta iš Romos, kai dalyvavo Vyskupų sinodo sesijose praėjusiais metais.

Vyskupas minėjo, kad šis Sinodas buvo organizuojamas kitaip nei ankstesni, nes pasižymėjo „pokalbio dvasia“ – visų ir su visais, ir, kad ši modelis būtų naudingas ir kituose Bažnyčios veiklos lygmenyse. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Sinodas daug dėmesio skyrė „Bažnyčiai misijoje“. Mat tokia jos prigimtis ir, kai esama padėtis nėra palanki, nes daug laiko ir pastangų skiriama administravimui, bažnytinių struktūrų išlaikymui.

Kalbėdamas konkrečiau, vyskupas paminėjo Vyskupų sinode apibendrintas įžvalgas, tai yra, pasauliečių apaštalavimo įgalinimą, kam jie ir kviečiami per Krikštą. Ir, kad įtraukti žmones darbams Bažnyčioje pagal jų charizmas palanku „pokalbio dvasioje“. Vyskupas pabrėžė sekmadienio Eucharistijos šventimo svarbą ir kaip ji galėtų telkti tikėjimo bendruomenę, atkreipė dėmesį į Dievo žodžio skaitovų parengimą, neskubėjimą liturgijoje ir kita. Taip pat minėjo visų katalikų nuolatinio ugdymo poreikį, kuris be kitko, galimas kviečiant asmenis į įvairias savanorystes Bažnyčioje. Kaip Sinodo iškeltą siekį įvardijo tai, kad Bažnyčia būtų svetingesnė, įsiklausanti – išklausanti, kad pokalbis, diskusija būtų priešaky ir tik po to sprendimai. Taip pat minėjo pasauliečių įtraukimą į sprendimų priėmimą Bažnyčioje, deramą jiems atlygį už tarnystes ir kita. Pabaigoje vyskupas atsakė į kunigų klausimus.

Užsiėsimuose taip pat kalbėjo Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos atstovai iš Kauno. Jie pristatė „Jaunimo sielovados forumą“, kuris vysk šiais metais kovo 1-2 d.d. Alytuje, ir pakvietė jame dalyvauti visus: kunigus, parapijiečius, dirbančius su jaunimu, bei jaunimo lyderius. Žiūrėti plačiau: jaunimodienos.lt 

Užsiėmimų pabaigoje kunigams kalbėjo Vyskupijos šeimos centro vadovė Judita Bernatonienė ir Ramūnas Aušrotas, Rengimo šeimai asociacijos atstovas. Jie pristatė kvalifikacinį seminarą, skirtą tikybos mokytojams ir mokytojams dėstantiems „gyvenimo įgūdžių“ programą mokyklose. Kalbėjusieji pabrėžė šio seminaro svarbą, pagilinantį Bažnyčios mokymą apie tradicinę šeimą ir lytiškumą, kai šiuo metu Lietuvos mokyklose diegiama „gyvenimo įgūdžių” programa, nepalanki Bažnyčios mokymui. Žiūrėti plačiau: Kvalifikacijos tobulinimo programa tikybos ir kitiems mokytojams (2024)

Kurijos informacija (gt)