Vyskupo Juozo Matulaičio tarnystės Bažnyčiai sukaktys

 

Kovo 19 d. Kaišiadorių katedroje buvo meldžiamasi už vyskupiją, jos Globėjo – Šv. Juozapo liturginės iškilmės proga. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupai – ordinaras Jonas Ivanauskas ir emeritas Juozas Matulaitis bei kunigai. Pamaldas transliavo Marijos radijas.

Vyskupijos Globėjo šventėje buvo paminėtos Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio tarnystės Bažnyčiai sukaktys. Jo Ekscelencijai šių metų kovo mėnesį sukako Kunigystės 60 metų ir Vyskupystės 35 metų sukaktys. J. Matulaitis yra ilgiausią kunigystės kelią nuėjęs dvasininkas Kaišiadorių vyskupijoje ir jai vadovavęs ordinaro pareigose 23 metus.

Deimantinio Kunigystės Jubiliejaus proga vyskupą pasveikino vietos ordinaras – vyskupas Jonas Ivanauskas, Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Šarūnas Čėsna, kunigai bičiuliai, vyskupijoje įsikūrusių vienuolijų seserys, vietos parapijos tikintieji, artimieji.

Vyskupas emeritas reziduoja Kaišiadoryse, netoliese katedros, kur kiekvieną dieną celebruoja Mišias. Kas mėnesį aplanko Dievo Motinos Marijos šventovę Pivašiūnuose, taip pat tėviškės apylinkes – Darsūniškio parapijoje, kur pasivaikščioti miške nuvažiuoja savarankiškai. Jam kovo mėnesį sukako 88 metai amžiaus…

Kurijos informacija