Žolinės atlaidai Pivašiūnuose (2022 08 14-22)

 

Šiais metais Kaišiadorių vyskupija mini palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, mirties 60-mečio sukaktį. Šia proga, Kaišiadorių vyskupo sprendimu, Palaimintojo kūno relikvija stilizuotame relikvijoriuje buvo iškilmingai – procesijoje atnešta prie Mišių altoriaus Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje. Mišiose melsta Palaimintojo užtarimo, o po pamaldų – relikvija buvo perduotas Pivašiūnų šventovei - iškilmingi nunešta ir patalpinta Šv. Kryžiaus altoriuje pastoviam pagerbimui.

Kaišiadorių vyskupas - arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. namų arešte Šeduvoje (Radviliškio r.), sovietų valdžios nušalintas nuo pareigų ir ištremtas už vyskupijos ribų. Palaidotas buvo Kaišiadorių katedros vyskupų kapavietėje – kriptoje. 2017 m., paskelbus Teofilių Matulionį palaimintuoju kankiniu, jo palaikai buvo perkelti į katedros koplyčia ir patalpinti altoriuje – kaip relikvija, skirta pagerbimui.

Kurijos informacija ir nuotraukos

Šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Pivašiūnų.