Aktualu

Popiežiaus žinia jaunimui. Geros kelionės į 2019 PJD!

Šiemet Pasaulinė jaunimo diena viso pasaulio vyskupijose bus švenčiama Verbų sekmadienį, balandžio 9-ąją. Jos tema – Marijos Magnificat giesmės žodžiai: „Didžių dalykų padarė man Viešpats“ (Lk 1,49). Tai bus vienas svarbių etapų besiruošiant pasauliniam susitikimui, vyksiančiam 2019 m. sausio 22-27 dienomis Panamoje.

Informacinis pranešimas apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes

Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą.

Svetainė apie garbingąjį Dievo tarną Teofilių Matulionį Šis tekstas paimtas: http://www.teofilius.lt/aktualijos/svetaine-apie-garbingaji-dievo-tarna-teofiliu-matulioni/#.WI98wVN96Ht Kopijuota © Garbingasis Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Naudojant sv

    Su džiaugsmu pristatome naują svetainę www.teofilius.lt. Ji kelia sau tokius uždavinius:

Puslapiai