Kunigų paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje (2023-06-20)

 

Kun. Algirdas AKELAITIS atleidžiamas iš Gegužinės, Krivonių ir Palomėnes parapijų klebono pareigų ir skiriamas Vievio parapijos vikaru.

Kun. Povilas TEKORIUS atleidžiamas iš Vievio parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Žiežmarių parapijos administratoriumi.

Kun. Rokas PUZONAS atleidžiamas iš Žiežmarių parapijos klebono pareigų ir skiriamas Nedzingės ir Perlojos parapijų klebonu.

Puslapiai