Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2014-05-25)

  • Ateinantį sekmadienį – birželio 1 d. - Šeštinės, Viešpaties žengimo į dangų liturginė iškilmė. Prieš Sumą – Šeštinių procesija katedros šventoriuje. Kviečiame dalyvauti!

 

  • Bažnyčia kviečia tikinčiuosius devynias dienas prieš Sekmines kasdien melstis į Šventąją Dvasią, kalbėti arba giedoti maldą „Dvasia, Viešpatie, ateik..“ Nuo šio penktadienio ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoj bendruomeninės maldos.

 

Sekminės

Mieli broliai ir seserys Kristuje!        

Birželio 7-8 dienomis švęsime didelę tikėjimo šventę – SEKMINES.
Kviečiame visus susiburti šios šventės išvakarėse naktinei Vigilijai – maldingam mūsų Viešpaties Dvasios laukimui.

PROGRAMOJE:

22.00 – 23.00 val. (birželio 7d., šeštadienis) ŽVAKIŲ  PROCESIJA GEDIMINO GATVE

Renkamės PC “IKI” aikštelėje

23.00 val. KONFERENCIJA vedėjas kun. Algirdas Akelaitis

ŠEIMOS VERTYBIŲ LOBYNO SKRYNIA

Gerbiamieji,

Džiaugsmingai skubame pranešti, kad Kaišiadoryse buvo atrasta neįkainuojamai brangi

,,ŠEIMOS VERTYBIŲ  LOBYNO SKRYNIA“.

Gegužės 24 d.  nuo 15 iki 18 val. Skrynia bus  eksponuojama Šeimų parke.

 Lobius galėsite ne tik apžiūrėti - brangenybės bus dosniai dalinamos kiekvienam tiek, kiek galėsite panešti, jei tik įvykdysit užduotis...

16 val. A. Brazausko gimnazijoje, vyks radusių šeimos vertybių lobyną apdovanojimai...

Kas gi tie laimingieji?

Skrynią saugos Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras.

MOKĖTI MYLĖTI

 

Žmonės, kurie moka mylėti, pasaulį padaro gražų. Ne mokslininkai, ne ekonomistai ar politikai yra labiausiai vertinami: svarbiausi žemės žmonės yra tie, kurie yra iš tikrųjų geri. Mat jie moka duoti žmonėms tai, kas žmonėms  reikalingiausia – gerumą.

Kas atneša gerumą, tas perduoda taiką, saugumą, jėgą, nes atneša Dievą.

TIKĖTI GERUMU

 

KOKIA IŠEITIS?

Štai keli juodosios kronikos faktai: Palerme nužudytas mokytojas. – Grupė banditų šaudė ligoninėje, norėdami išlaisvinti savo bendrą: nušovė moterį, sėdinčią prie savo vyro lovos. – Jauna moteris nužudė savo vyrą, meilužį ir vaiką. – Bomba universitete: trys studentai sužeisti. Baisios žudynės Bolonijos geležinkelio stotyje…

TRUMPAS ARSO KLEBONO GYVENIMO APRAŠYMAS

 

Šventasis Jean Marie Baptiste Vianney (Žanas Mari Batistas Vianė), labiau žinomas Arso Klebono vardu, gimė prieš pat Prancūsų revoliuciją, 1786 m. gegužės m., Dardilly  kaime netoli Liono, daugiavaikėje kaimiečių šeimoje. Ką tik gimusį, tą pačią dieną jį pakrikštijo ir davė jam vardą Jean-Marie Baptiste, šv.  Jono Krikštytojo ir Švenčiausiosios Dievo Motinos garbei.

Puslapiai