Skelbimas

Galima užsirašyti Vėlinių Oktavos sudėtinėms šv. Mišioms. Darbo dienomis raštinėje nuo 10 val. iki 17 val. Bažnyčioje po šv. Mišių zakristijoje. Jūsų intencija bus meldžiamasi visą Oktavą ( lapkričio 1- 7 d.)

Įspūdžiai iš stovyklos Kaišiadorių parapijos savanorėm ir patarnautojam liepos 21-24 d.

   Liepos 21-24 d. išvykome su Kaišiadorių parapijos savanorėm ir patarnautojais į Sriubiškes, kur jiems buvo suorganizuota stovykla „Aš- krikščionis?“. Susirinko 18 dalyvių. Jas vedė kun. Tadas Piktas ir ses. Jolanta Gurskaitė. O mūsų sotumu rūpinosi ses. Dalia Bučinskaitė.

Puslapiai