Skelbimai

Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2014-05-25)

  • Ateinantį sekmadienį – birželio 1 d. - Šeštinės, Viešpaties žengimo į dangų liturginė iškilmė. Prieš Sumą – Šeštinių procesija katedros šventoriuje. Kviečiame dalyvauti!

 

  • Bažnyčia kviečia tikinčiuosius devynias dienas prieš Sekmines kasdien melstis į Šventąją Dvasią, kalbėti arba giedoti maldą „Dvasia, Viešpatie, ateik..“ Nuo šio penktadienio ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoj bendruomeninės maldos.

 

Sekminės

Mieli broliai ir seserys Kristuje!        

Birželio 7-8 dienomis švęsime didelę tikėjimo šventę – SEKMINES.
Kviečiame visus susiburti šios šventės išvakarėse naktinei Vigilijai – maldingam mūsų Viešpaties Dvasios laukimui.

PROGRAMOJE:

22.00 – 23.00 val. (birželio 7d., šeštadienis) ŽVAKIŲ  PROCESIJA GEDIMINO GATVE

Renkamės PC “IKI” aikštelėje

23.00 val. KONFERENCIJA vedėjas kun. Algirdas Akelaitis

ŠEIMOS VERTYBIŲ LOBYNO SKRYNIA

Gerbiamieji,

Džiaugsmingai skubame pranešti, kad Kaišiadoryse buvo atrasta neįkainuojamai brangi

,,ŠEIMOS VERTYBIŲ  LOBYNO SKRYNIA“.

Gegužės 24 d.  nuo 15 iki 18 val. Skrynia bus  eksponuojama Šeimų parke.

 Lobius galėsite ne tik apžiūrėti - brangenybės bus dosniai dalinamos kiekvienam tiek, kiek galėsite panešti, jei tik įvykdysit užduotis...

16 val. A. Brazausko gimnazijoje, vyks radusių šeimos vertybių lobyną apdovanojimai...

Kas gi tie laimingieji?

Skrynią saugos Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras.

Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - Katedroje (2014)

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių krikščionių tikėjimo slėpinių šventimui; šį laiką dera praleisti rimtyje, dalyvauti Didžiojo tridienio liturgijoje, daugiau pasimelsti.

            - Didįjį ketvirtadienį Krizmos Mišios Kaišiadorių katedroje - 10 val.; Krizmos Mišias švenčia vyskupas kartu su vyskupijos kunigais; Mišių metu šventinami Ligonių ir Katechumenų aliejai bei konsekruojama Krizma, aliejai skirti sakramentų šventimui, o kunigai atnaujina Kunigystės pažadus.

Puslapiai