Aktualu

Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko paraginimas visiems pal. Teofiliaus bičiuliams

MIELI PALAIMINTOJO TEOFILIAUS BIČIULIAI,

   Šiuo išbandymų metu Jėzus ypatingai yra su mumis. Kryžiaus galia, Gavėnios laikotarpio Šventojo Rašto žodžiais, Jis mums kalba, stiprina teikdamas reikalingas malones, palaiko viltį ir kviečia pasitikėti Juo. Dievo gailestingoji meilė apgaubia net ir tada, kai mums sunku viltis ir pasitikėti.

Puslapiai