Diakonų šventimai Kaišiadorių vyskupijoje (2024-04-19)

 

Gegužės 19 d., per Sekmines, Kaišiadorių katedroje vyskupas Jonas Ivanauskas įšventino diakonais du Kaišiadorių vyskupijos klierikus – Tautvydą Dikčių, kilusį iš Musninkų parapijos (Širvintų r.), ir Bronių Jaruką, kilusį iš Želvos parapijos (Ukmergės r.). Šiemet jie baigs pasirengimą kunigystei Vilniaus seminarijoje ir, laikantis Bažnyčios nustatytos tvarkos, praėjus pusmečiui po diakonų šventimų, bus šventinami kunigais, tarnystei Kaišiadorių vyskupijoje.

Nauja internetinė svetainė, skirta Palaimintajam Mykolui Giedraičiui

 

Gegužės 4 d. liturgijoje minit Palaimintąjį Mykolą Giedraitį, Kaišiadorių vyskupas paskelbė, jog 2025 metais bus švenčiamas šio Lietuvai brangaus asmens – Palaimintojo Mykolo gimimo 600 metų Jubiliejus, žr. plačiau: https://kaisiadoriuvyskupija.lt/palaiminto-mykolo-giedraicios-gimimo-600-metu-sukaktis-2025-metais/

Puslapiai