Kaišiadorių rajono savivaldybė kviečia į Šv. Kalėdų koncertą ir kultūros premijų įteikimą Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje

Kaišiadorių rajono savivaldybė, siekdama paskatinti Kaišiadorių rajono gyventojų dalyvavimą kultūrinėje ir meninėje veikloje, 2007 metais įsteigė Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premiją. Šiais metais premija bus skiriama jau 16-tą kartą.

Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro savanorių padėkos šventė prie Pal. Teofiliaus Matulionio (2023-12-10 d.)

II- antrąjį Advento sekmadienį Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Švč. Sakramento Adoracijai vadovavo ir Šv. Mišias aukojo kun. Algirdas Akelaitis, Žiežmarių parapijos rezidentas. Šv. Mišiose giedojo Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro savanoriai.

Puslapiai