Jaunimo renginiai

Įvyko pirmasis Kaišiadorių parapijos jaunimo susitikimas

2015 m. sausio 23 d. įvyko pirmasis Kaišiadorių parapijos jaunimo susitikimas, ruošiantis Lietuvos Jaunimo dienoms „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“, kuris įvyks 2015 m. birželio 27-28 d.  Alytuje. Susirinko 23 jaunuoliai, kurie pirmojo susitikimo metu, susipažinę vieni su kitais ir prisiminę 2013 m. įvykusias jaunimo dienas „Aš jus draugais vadinu“,  gvildeno temą „Lūkesčiai“.

Įspūdžiai iš stovyklos Kaišiadorių parapijos savanorėm ir patarnautojam liepos 21-24 d.

   Liepos 21-24 d. išvykome su Kaišiadorių parapijos savanorėm ir patarnautojais į Sriubiškes, kur jiems buvo suorganizuota stovykla „Aš- krikščionis?“. Susirinko 18 dalyvių. Jas vedė kun. Tadas Piktas ir ses. Jolanta Gurskaitė. O mūsų sotumu rūpinosi ses. Dalia Bučinskaitė.

Puslapiai