Jaunimo renginiai

Piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai „PALAIMINTI GAILESTINGIEJI: JIE SUSILAUKS GAILESTINGUMO“, skirto Jubiliejiniams Gailestingumo metams 2016-04-23

     Balandžio 23 dieną vyko Piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai „PALAIMINTI GAILESTINGIEJI: JIE SUSILAUKS GAILESTINGUMO“, skirto Jubiliejiniams Gailestingumo metams, Pasaulio jaunimo dienoms Krokuvoje ir Gyvybės dienai paminėti. Piligrimai savo kelionę pradėjo jaukioje, pradžiai ypač tinkamoje Alytaus Šventų Angelų Sargų bažnyčioje. Ten gavo visus piligrimui ilgą kelią padedančius įveikti reikmenis: palaiminimą, giesmynėlį ir tikinčiųjų maldas.

Puslapiai