Įvykę renginiai

Apaštalinio nuncijaus – arkivysk. Petar Antun RAJIČ homilija Kaišiadorių katedroje, švenčiant Palaimintojo Teofiliaus liturginį minėjimą (2021-06-13). Dievo Žodžio skaitiniai: Ez 17:22-24; 2 Kor 5:6-10; Mk 4:26-34

Brangūs Broliai ir Seserys Kristuje,

Telšių vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose (2020-08-15)

„Šiandien į dangų yra paimta Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja, visos Bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelė“ – tokiais žodžiais Bažnyčia džiaugiasi Mergelės Marijos išaukštinimu.

Puslapiai