Įvykę renginiai

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius SJ – homilija Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose: „Saule apsisiautusi Moteris“ (2017-08-15)

   

   Šiandien milijonai žmonių visame pasaulyje džiaugsmingai švenčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventę,. Ją labai taikliai apibūdina Apreiškimo knygos žodžiai: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12,1).

PADĖKOS MIŠIOS UŽ VYSKUPO IR KANKINIO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJĄ: DEDIKUOTA IR PAŠVENTINTA PALAIMINTOJO KOPLYČIA KAIŠIADORIŲ KATEDROJE 2017-07-02

2017 m. birželio 25 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju. Iškilmės liturgijai vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato SDB.

Piligrimystė į Kaišiadoris 2017-03-14

Kovo 14 d. Vilniaus arkivyskupijos centrų ir padalinių darbuotojai, čia veikiančių organizacijų ir judėjimų nariai – apie šimtą žmonių – vyko į piligriminę kelionę į Kaišiadoris, kur ilsisi garbingojo arkivyskupo Teofiliaus palaikai.

Piligrimystės tikslas buvo geriau pažinti arkivyskupo Teofiliaus asmenybę, pasimelsti prie jo kapo Katedros kriptoje ir ruoštis beatifikacijos iškilmėms, kurios vyks 2017 m. birželio 25 d. 14 val. Vilniuje, Katedros aikštėje.

Puslapiai